FINANCOVANIE

Financovanie  z našich zdrojov

Disponujeme vlastnou hotovosťou a preto vyriešime každý problém, ktorý sa týka vašej nehnuteľnosti, resp. nehnuteľnosti ktorú chcete kúpiť.


V dnešnej prísnej dobe hypotekárneho financovania aj schválená hypotéka ešte automaticky neznamená, že sa vám vašu vysnívanú nehnuteľnosť podarí kúpiť, nakoľko banky financujú cez hypotekárny úver nehnuteľnosti len do výšky 70% až 90% z hodnoty nehnuteľností (90% je raritná výnimka). Už čerpanie hypotéku okolo 80% z hodnoty nehnuteľností je celkom reálny problém, pričom zostatok ceny sa financuje vlastnými zdrojmi žiadateľa, ktorými však nie každý disponuje, alebo spotrebiteľským úverom, ktorý však nie každý môže čerpať, nakoľko môže dôjsť k situácii (v praxi aj často dochádza), že žiadateľ, ktorý má schválenú hypotéku by čerpaním ďalšieho spotrebiteľského úveru prekročil svoju zadĺženosť (pod pojmom zadlženosť sa myslí celková suma úverov, vrátane hypotekárnych úverov, spotrebných úverov, kreditných kariet a povoleného prečerpania), ktorá by bola vyššia ako 8 násobok jeho ročného príjmu. Ak klient banky nedisponuje potrebnou hotovosťou, pričom hypotekárny úver je schválený, spotrebiteľský nie, lebo klient banky by už prekročil svoju zadĺženosť, tak sa realitný obchod nemôže zrealizovať. Nakoľko disponujeme hotovosťou, tak našim klientom, ktorý kupujú nehnuteľnosť od nás, resp. z našej ponuky ponúkame financovanie tohto rozdielu za veľmi výhodných podmienok.


V prípade ak ste sa dostali  do finančných problémov  či už z dôvodu rozvodu, úmrtia, nesplácaných úverov, ak vám hrozí dražba vašej nehnuteľnosti a chcete ju predať, tak z vlastných zdrojov prefinancujeme všetky  dlhy - poskytneme vám preddavok na kúpnu cenu, to znamená  oddlžíme vašu nehnuteľnosť, tak aby bola právne vhodná na predaj a prijateľná pre  prípadne financovanie hypotekárnymi bankami a predáme ju za najvýhodnejších podmienok. Preddavky na kúpnu cenu vám poskytneme aj v prípade ak potrebujete peniaze na dokončenie rozostavaného domu,  kúpu inej nehnuteľnosti,....