REALITNÝ SERVIS

Našli ste  si nehnuteľnosť, prípadne kupcu bez realitnej kancelárie? Chcete predať, prípadne darovať nehnuteľnosť  v rodine?, zriadiť, prípadne zrušiť vecné bremeno?

Ak chcete aby vás cez katastrálne konanie previedol niekto s dlhoročnými skúsenosťami a ochránil Vás pred možnými administratívnymi, právnymi, ekonomickým nástrahami tak nás neváhajte kontaktovať. Zabezpečíme odbornú komunikáciu s  bankou, znalcom, katastrom, správcom, dodávateľom služieb.  Vždy budeme stáť na vašej strane, sledujeme  však aj záujem druhej strany, aby ani jedna strana nebola zvýhodnená. Zabezpečíme všetky potrebné dokumenty,  zmluvy, návrhy,  výpisy, odpisy, vyhlásenia. Naše zmluvy predstavujú vyvážené rozloženie práv a povinností, tak aby katastrálne konanie prebehlo vždy bezpečne, korektne a legislatívne v úplnom poriadku. Dohliadneme na celý priebeh obchodu,  až po výpis z listu vlastníctva.


Zabezpečíme odpis energíí, vyhotovenie preberacích protokolov a prehlásenie energií u správcu. V prípade potreby vám zabezpečíme sťahovaciu, stavebn či overenú firmu. Využite túto možnosť a prďte sa poradiť pred tým, ako by ste mohli spraviť niečo neuvážené.


Môžete si u nás objednať len zmluvnú dokumentáciu za vopred dohodnutú cenu a katastrálne konanie zrealizovať sami. A máte záujem o zrealizovanie katastrálneho konania alebo len o zmluvnú dokum,entáciu, tak nás neváhajte kontaktovať.